Good Practice 6: De doorlopende leerlijn ‘algemene vaardigheden natuurkunde’

Onderdeel van het examenprogramma van natuurkunde, voor HAVO en VWO, is domein A, ‘Vaardigheden’. Alhoewel veel van de genoemde vaardigheden betrekking hebben op het uitvoeren en uitwerken van experimenten worden leerlingen ook tijdens examens flink op deze vaardigheden getoetst. Om de leerlingen te laten groeien naar het benodigde examenniveau is …

Good Practice 10: het vakoverstijgend project

Medio 2006 was er binnen de schoolorganisatie een sterke behoefte aan een project dat voldeed aan de volgende eisen: het moet uitgevoerd kunnen worden in de VWO4 klassen, binnen het reguliere lesprogramma van het vak ANW het moet passen binnen één, voor de leerlingen pakkend, overkoepelend thema het moet een …

Terug naar boven