Good practice 1: Gepersonaliseerd leren in de praktijk

Keuzevrijheid laat de motivatie groeien. Dit geldt voor volwassenen, maar ook zeker voor leerlingen. Daarnaast zijn ‘gedifferentieerd leren’ en ‘gepersonaliseerd leren’ uitgangspunten die enorm zijn gaan leven in ons hedendaagse onderwijs. In dit artikel beschrijf ik een methode waarmee ik mijn leerlingen een keuze aanbied. De mogelijkheid om zelf een …

Good Practice 4: Samenwerkend leren met het Pi-project

Het Pi-project kent drie doelstellingen. De leerlingen: ontwikkelen diepgaand inzicht in het werken met meetonzekerheid bij het uitvoeren en uitwerken van experimenten ontwerpen zelf een experiment (verplicht onderdeel syllabus centraal examen natuurkunde) doen ervaring op met samenwerkend leren Theoretische achtergrond “Samenwerkend leren kan gedefinieerd worden als een onderwijsleersituatie waarbij leerlingen …

Good Practice 7: De interactieve advance organizer

The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly, David Ausubel Nieuwe stukjes informatie inpassen in het raster of het web van informatie dat je al bezit. Dit is een veel gebruikt model om het proces van ‘leren’ te visualiseren. …

Good Practice 10: het vakoverstijgend project

Medio 2006 was er binnen de schoolorganisatie een sterke behoefte aan een project dat voldeed aan de volgende eisen: het moet uitgevoerd kunnen worden in de VWO4 klassen, binnen het reguliere lesprogramma van het vak ANW het moet passen binnen één, voor de leerlingen pakkend, overkoepelend thema het moet een …

Terug naar boven