De triple A docent

Werken in het onderwijs betekent werken in een veeleisende omgeving. Je wordt geconfronteerd met hoge verwachtingen van leerlingen, ouders en je schoolorganisatie. Profileer en ontwikkel jezelf als een betrouwbare professional voor de klas, een Triple A docent.

Authenticiteit:

Durf authentiek te zijn! Gedraag je, zonder uitzondering, altijd eerlijk en ‘echt’. Je straalt zelfvertrouwen uit en je bent integer! Je wil het beste naar boven halen in je leerlingen. Je houdt rekening met je omgeving, met je collega’s. Leerlingen voelen de passie die je hebt voor onderwerpen binnen en buiten je vakgebied.

Bedenk dat er geen blauwdruk bestaat van de ideale docent. Vertrouw erop dat je, met jouw unieke persoonlijkheid, een meerwaarde bent voor je leerlingen en voor de school.

Autoriteit

Autoriteit slaat niet op het bezitten van autoriteit of van macht, maar om de uitstraling dat je een autoriteit bént. Het komt voort uit het vertrouwen dat je hebt en uitstraalt in je handelen als vakdocent.

Autoriteit hebben houdt ook in dat je vakbekwaam bent. Jíj bent de deskundige als het gaat over het lesgeven in jouw vakgebied, het lesgeven in jouw klas. Onderwijs is geen exact vak, jouw mening telt mee, minstens even zwaar als die van ieder ander. Straal rust en vertrouwen uit, en sta vierkant achter de keuzes die je maakt.

Autonomie

Om, als docent, autonomie te ervaren moet je een grote mate van onafhankelijkheid kunnen voelen in je handelen.

Als autonoom handelende professional ben je competent. Je kent je sterke en zwakke punten, je weet in welke situaties je kunt excelleren. Vanuit dit competent zijn streef je naar een zo groot mogelijke vrijheid daar waar het aankomt op de inrichting van je onderwijs en de keuzes die je daarin, samen met je collega’s, maakt.

You cannot erode a teacher’s autonomy without eroding that of the students.

Joanna Larson

Go Triple A

Als professional voor de klas ben je een uithangbord voor je vak. Dat geeft je de morele plicht om te allen tijde integer, vakbekwaam en competent te functioneren binnen je organisatie. Richting je collega’s, leidinggevenden, ouders. En voor alles richting je leerlingen. Bedenk dat je voor hen een rolmodel bent, en dat je vanuit die rol misschien wel de grootste en langstdurende invloed hebt op je leerlingen.

In je streven naar de triple A status luidt het adagium ‘Show, don’t tell‘. Laat jouw acties en gedrag voor je spreken. Durf, vanuit je professionele handelen, verantwoordelijkheid op te eisen. En ben je ervan bewust dat er een wereld van verschil is tussen het nemen van verantwoordelijkheid en het moeten afleggen van verantwoording.

Je koopt je vrijheid door goed te zijn,

Prof.Dr.Ir.M. Weggeman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven