Good Practice 11: exit card ‘concept quiz’

Hoe zet je leerlingen aan tot effectief leren? Hoe krijg je een goed beeld waar de lacunes en misconcepten zitten bij je leerlingen? Geen onbelangrijke vragen, voor iedereen die voor de klas staat. In dat kader heb ik korte quizjes gemaakt met meerkeuze conceptuele vragen. Van deze quizjes heb ik ook korte video’s gemaakt, die te vinden zijn op YouTube.

De quizjes zijn op verschillende manieren in te zetten in je onderwijs:

  • na het behandelen van nieuwe lesstof, om te kijken of de stof goed heeft beklijfd en of er geen sprake is van misconcepten. Het kost slechts de laatste tien minuten van de les (‘exit ticket‘). De vragen worden geprojecteerd op het digibord (elke video heeft een link naar de bijbehorende vragen). De leerlingen noteren hun antwoorden op de vijf vragen op een briefje (zie hieronder). Aan het einde van de activiteit leveren ze de helft van het briefje in (de kopie nemen ze mee naar huis). Dit maakt het een mooie ‘retrieval practice‘ werkvorm. En je hebt geen devices nodig om deze werkvorm te doen!
  • de leerling bekijkt thuis de uitleg van de vijf vragen (‘worked examples’) om te leren en te checken of de quiz goed gemaakt is (‘feedback‘).
  • Heeft een leerling een score van 80% of hoger, dan kan hij of zij dóór (mastery learning). Zo niet, dan krijgt de leerling extra oefening en/of uitleg aangeboden.
  • De docent neemt de antwoorden in, verwerkt deze (‘data driven) en krijgt zo snel zicht op de eventuele onderwerpen die klasbreed slecht gevallen zijn (‘formatief handelen‘). Ook maakt de data het mogelijk om leerlingen persoonlijk extra aandacht te geven.
  • voorafgaand aan een les (‘pre-teaching‘). Leerlingen krijgen dan de opdracht om de video te kijken, de vragen te maken en direct ook de feedback te bekijken. Zo hebben ze zich al bezig gehouden met de leerstof voordat deze daadwerkelijk behandeld wordt.
  • na verloop van tijd. Een week, een maand, of zelfs een jaar later wordt de quiz afgenomen (gespreid leren). Zo kunnen alle quizjes gebruikt worden in de examenklas, als middel om de stof van voorafgaande jaren nog een keertje terug te laten komen.
  • en natuurlijk kunnen de leerlingen ook geheel zelfstandig en op een voor hun gunstig tijdstip thuis de video bekijken en de vragen maken (‘blended learning‘). Zetten ze de video tijdens de eerste vijf seconden van het aftellen stil, dan creëren ze een open vraag*. Na vijf seconde komen de meerkeuze antwoorden in beeld. De moeilijkheid van de vraag neemt daarmee af. Inbouwen van deze periode van vijf seconden voordat de meerkeuze antwoorden in beeld komen leidt volgens dit onderzoek tot een versterking van ‘retrieval practice’ bij de leerlingen.

Alle 100 quizvragen (over de domeinen ‘A vaardigheden’, ‘D1 elektrische systemen’ en ‘C beweging en wisselwerking’) zijn hier als een pdf-bestand te downloaden.

* deze functie zit niet in de filmpjes uit het A en D1 domein

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven