Het nut van toetsen als leerstrategie; een meta-onderzoek

In een onlangs gepubliceerd artikel van Yang et.at (https://europepmc.org/article/med/33683913) is de effectiviteit van het ’toetsen om te leren’ kwantitatief geanalyseerd. Waarbij de data uit 222 eerder uitgevoerde onderzoeken is gebruikt.

Er kunnen interessante conclusies uit getrokken worden. Niet alleen voor de docenten vóór de klas. Maar ook zeker, met het oog op de aanstaande post-Corona kwaliteitsinjectie in ons onderwijs, voor de bestuurders en schoolleiders.

Het ’testing effect’ bestaat, en leidt tot een significante leerwinst. Niet alleen bij het beter onthouden van reeds behandelde stof (backward testing), maar ook bij het beter verwerken van nieuwe stof (forward testing). Het ’testing effect’ helpt niet alleen bij het onthouden van feiten, maar ook bij het aanleren van concepten en bij het toepassen van leerstof.

In het artikel worden een aantal interessante opmerkingen geplaatst (zie ook de afbeelding bij deze post).

– (correctieve) feedback verhoogt duidelijk het leereffect van toetsing, zeker wanneer de toets bestaat uit open vragen

– het leereffect hang ook af van het type vraag dat je gebruikt (multiple choice, open vraag, invulvraag)

– toetsten ín de les is effectiever dan erbuiten (bijv. in de vorm van huiswerk)

– het leereffect is onafhankelijk van of het resultaat van de toets ‘meetelt’ (high-stake vs. low-stake)

– het effect op de (summatieve) proefwerkresultaten wordt groter wanneer de toetsvragen lijken op de vragen in het proefwerk

– het ’testing’effect werkt bij alle leeftijden maar is het grootst bij leerlingen tussen de 12 en 18 jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven