Voor de ambitieuze docent; werken aan evidence informed onderwijs

Er wordt veel academisch onderzoek gedaan naar leren en onderwijs. En elke gemotiveerde docent kan, via internet, hiervan kennis nemen. Maar wat doe je er vervolgens mee? In deze podcast (vanaf 15:00) wordt hierop ingegaan. De docent is geen passieve consument, die dát uitvoert wat door onderzoekers voorgeschreven wordt. Dr. Horvath betoogt in de podcast dat de ambitieuze docent een veel actievere rol in deze keten zal moeten innemen. De vraag “Wat zijn de nieuwste onderzoeksresultaten uit het onderzoeksveld?” zal, volgens Horvath, altijd gevolgd moeten worden door een tweede vraag. “Maar wat kan ík ermee, in míjn klas?”. Hoe mooi onderzoeksresultaten ook mogen klinken, als ze vervolgens niet effectief worden vertaald naar de praktijk zijn ze zinloos. En dat vraagt om een proactieve houding van de docent.

De laatste tijd las ik een aantal blogs en artikelen die allen gingen over de vraag waaraan kwalitatief hoogstaand onderwijs moet voldoen. Veel daarvan kwamen bij mij binnen via de, van harte aanbevolen, blog van Pedro de Bruyckere. In deze tekst zet ik verschillende onderzoeksresultaten onder elkaar. En ga ik na hoe deze gekoppeld zijn aan evidence-informed handelingen die onderdeel kunnen uitmaken van het instrumentarium van de expert-docent.

One feature of a top teacher is a deep, conceptual understanding of the content of their subject, how to teach, and knowledge around how people learn.

John Hattie

Het Britse ITT-framework beschrijft acht standaarden waaraan de top-docent zou moeten voldoen. In het volgende Engelstalige artikel worden deze standaarden kort beschreven.

Daarnaast wordt ook ingegaan op wat aantoonbaar goede leerstrategieën zijn. Genoemd worden ‘testen‘ en ‘gespreid leren‘. De links leiden naar andere zeer leesbare artikelen van (onder andere) Paul Kirschner over deze strategieën.

In het onderstaande filmpje geef ik een overzicht van deze bewezen effectieve leerstrategieën, samen met nog een viertal andere succesvolle strategieën.

Een interessante vraag wordt gesteld in het artikel van ‘duurzaam onderwijs‘: welke onderwijskundige ingrepen helpen de ontwikkeling van leerlingen het sterkst vooruit? Zonder dat het leidt tot grote kosten. De meest veelbelovende ingrepen staan in de tabel hieronder weergegeven. De bron is de, wederom Britse, Education Endowment Foundation. In hun ‘Teaching and Learning Toolkit‘ wordt een uitgebreid overzicht gegeven. Waarbij gekeken is naar de kosten, de validiteit (is het evidence-based?) en de leerwinst die te behalen is (uitgedrukt in het aantal maanden voorsprong ).

low cost big impact

De top-3 ingrepen lijken relatief eenvoudig in te passen te zijn in het dagelijks onderwijs. Over effectieve feedback valt veel interessants te lezen op de toetsrevolutie site van René Kneyber. In mijn recente filmpje over doelbewust oefenen probeer ik de metacognitie en zelfsturing van mijn leerlingen aan te spreken. Leerstrategieën lijkt een schoolbreed beleid te vragen om er de meeste effectiviteit uit te kunnen halen.

Eén van de andere interessante ingrepen uit de Toolkit is de ‘within class attainment grouping‘. Interessant omdat deze ingreep op veel scholen wordt ingezet. Vaak onder de noemer ‘gepersonaliseerd leren’. Het bewijs dat deze ingreep leidt tot beter onderwijs is wankel. Vooral de sterkere leerlingen hebben er (gematigd) baat bij. De zwakkeren kunnen zelfs een negatief effect ervaren. Leerlingen groeperen in verschillende klassen leidt tot een negatiever resultaat dan differentiatie ín de klas.

ResearchED levert een wezenlijke bijdrage aan de professionalisering van leraren. Het biedt leraren de kans om 1 op 1 in contact te komen met de beste (internationale) onderwijs onderzoekers en hun onderzoek en maakt ze onderdeel van een internationaal netwerk van leraren met een drang naar beter onderwijs.

Elk jaar vindt er een ResearchEd plaats. Een mooie gelegenheid om zelf te horen wat er gebeurt in het onderwijsonderzoek. De volgende, belangrijke, stap is aan ons, de docent. Hoe vertaal je veelbelovend onderzoek naar jouw klas? Die vertaalslag kan niet uitgevoerd worden zonder de expertise en betrokkenheid van de actieve, professionele docent.

Een andere bron van evidence-based informatie is de kennisrotonde, het online loket voor onderwijsvragen. De kennisrotonde is een initiatief van het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek, afgekort tot NRO. Het NRO verzorgt ook elk jaar een congres, waar de verbinding wordt gelegd tussen onderzoek en de werkvloer. Het klaslokaal.

Afgelopen augustus mocht ik, tijdens de Malmberg Summer School, een webinar verzorgen over het onderwerp ‘leren leren’ en de belangrijke rol die wij, docenten, spelen in het ontwikkelen van evidence-informed onderwijs in onze klaslokalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven